Tjänster

LÖPANDE BOKFÖRING


Den löpande bokföringen består i att bokföra alla affärshändelser (försäljningar, inköp, inbetalningar etc.) kronologiskt och systematiskt.

Till varje affärshändelse måste det finnas något som verifierar att händelsen verkligen har ägt rum, en s.k. verifikation. En verifikation kan t.ex. vara en faktura, ett inbetalningskvitto eller en reseräkning.

LÖNER OCH KONTROLLUPPGIFTERDu får hjälp med din lönehantering, oavsett om du har en anställd eller tjugo.

Vidare får du hjälp med utskrifter av lönespecifikationer och att räkna ut nettolön för betalning.

Bokförings- och löneprogramet skapar sedan bokföringsordrar, vilket används för att utfärda kontrolluppgifter.

DEKLARATIONER

 

Du får hjälp med både företagets och er privata deklaration.

 

Mejla mig!

 
 
 

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING

 

Du kan få hjälp med att göra både bokslut och årsredovisning.

Som auktoriserad Redovisningskonsult tillämpar jag REX (Svensk Standard för Redovisningsuppdrag)

Ett aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

För er som har revisor:

Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha enligt lag vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid påför Bolagsverket aktiebolaget en förseningsavgift.

MOMSREDOVISNINGAlla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen månadsvis eller årsvis.

Momsreglerna kan vara både svåra och förvirrande. Vilka satser ska läggas på fakturan 6, 12 eller 25%, eller kanske ingen alls?


Om ert företag har en blandad verksamhet där ni både fakturerar momspliktig och icke momspliktig inkomst måste ni momsfördela. Vilka regler gäller när ni är utomlands och inom EU? Ska ni redovisa momsen månadsvis, kvartalsvis eller en gång per år?

Vanligast är att man är deklarationsombud vilket innebär att en redovisningskonsult hjälper er att skattedeklarera och lämnar uppgifter om moms att betala eller återfå till Skatteverket via internet.


Som redovisningskonsult läser man av /bevakar skattekontot och upplyser och påminner er om saldot skulle ligga på minus.

ÖVRIGA EKONOMISKA TJÄNSTERDu kan dessutom få hjälp med bl.a. företagsbildning, ekonomisk konsultation, ombildning från enskild firma till aktiebolag och skatterådgivning, för att nämna några exempel på övriga tjänster.


KONTAKT


 

 

Mail: asa@lixorn.se

 

 

Telefon: 0739 81 10 01

© Copyright. All Rights Reserved.

Designed by Louise media & design